Historie klubu

Klub Absolventů Baťovy školy práce vznikl 4. června 1933. Klub byl založen jako dobrovolná nepolitická organizace sdružující absolventy Baťovy školy práce – BŠP (založeno r. 1925 pro chlapce, dívky r. 1929.) Klub byl založen svými členy, absolventy Baťovy školy práce.

Členy klubu byli tedy absolventi BŠP. Klub ABŠ měl plnit především vzdělávací, sportovní a zábavnou činnost. Klub ABŠ ve Zlíně měl svoji klubovnu ve třetí etáži Společenského domu (dnešní hotel Moskva), kam měl každý člen, který se prokázal členskou legitimací nebo odznakem klubu, volný vstup.

Až do roku 1992 mohli do klubu vstoupit pouze členové BŠP. Od roku 1992 na základě úpravy stanov klubu, se klub stal otevřenou organizací s možností vstupu příznivců baťovských postojů a myšlenek.


Klub Absolventů Baťovy školy práce | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku
Najdete nás na Facebooku