Vítejte na stránkách Klubu Absolventů Ba»ovy ąkoly práce

Klub AB© sdruľuje lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáą Ba»a a jeho následníci. Nezáleľí ani na věku, ani na politické přísluąnosti. Jediným kritériem, je ctění morálního kodexu, tak jak ho ctil i Tomáą Ba»a. Klub vznikl jiľ před 80ti lety. Od roku 1992 je otevřen pro kaľdého příznivce těchto postojů a hodnot. Od roku 2013 vyvíjí nové aktivity a vize.

Členem klubu AB© se můľe stát jedinec. Fyzická osoba, zaměstnanec, podnikatel, majitel firmy, případně jakýkoliv váľný příznivec filozofie T. Bati, který se chce AKTIVNĚ podílet na vytváření skutečných hodnot a má zájem spolupracovat. Sdílíme skutečné hodnoty a předáváme je dále. Pokud uvaľujete o zajímavém projektu, chystáte zaloľit firmu, organizaci nebo jen chcete předat své zkuąenosti dál, jste vítáni. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Aktuality:

Mimořádné vydání zpravodaje AB©:

   Výbor klubu AB© děkuje vąem svým členům, kteří se zúčastnili výroční členské schůze, která se konala dne 7. 4. 2017.

Pozvánka na členskou výroční schůzi Pozvánka na členskou výroční schůzi

Aktuální Zpravodaje klubu AB©:

Akce klubu AB©:

Červen 2017

Pozvánka

Partneři:


Klub Absolventů Ba»ovy ąkoly práce | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku
Najdete nás na Facebooku